All published articles

Basisscholieren kunnen niet (meer) rekenen

Het gaat niet goed met het basisonderwijs in Nederland. In De staat van het onderwijs 2017 werd er al gesproken over een `langetermijndalingen bij rekenen, wiskunde en natuuronderwijs in het basisonderwijs.” en in 2018 wordt het niet beter. “Internationale studies tonen gestage neerwaartse trend leerprestaties [primair onderwijs] en [voortgezet onderwijs]” luidt het rapport dit jaar.. Is dit een recent…

Read This Article

Samen Minder Vrij

De staat kan geen vrijheid creëren, alleen wegnemen. Dit feit wordt compleet helder na een korte analyse van het concept van vrijheid. Mensen hebben verschillende ideeën over het woord vrijheid, maar vraag je diezelfde mensen om het woord vrijheid te definiëren dan krijg je vaak een glazige blik en een antwoord als “ja, je weet toch…

Read This Article

Diefstal bij Daglicht

Een staat bepaalt unilateraal de prijs van haar diensten en maakt consumptie ervan verplicht. In deze zin kan een staat niet functioneren zonder diefstal. Ik bedoel dit in de meest letterlijke zin van het woord: “het onrechtmatig toe-eigenen van andermans bezit”. De staat kan niet functioneren zonder zich eigendommen van haar burgers toe te eigenen, in de…

Read This Article

Axioma

Men kan niet redeneren dat men niet kan redeneren. Probeer je met een argument te bewijzen dat argumentatie onmogelijk is, dan dwing je jezelf impliciet toe te geven dat argumentatie mogelijk is. Een contradictie. Dit feit wordt ook wel de a priori van het redeneren genoemd. Als de tegenstelling van een regel contradictie met zich…

Read This Article